Uzyskaj dokładne monitorowanie plonów w swoim sadzie i

Przegląd tego, co robimy

Odtwórz wideo

Przenieś uprawę jabłek w przyszłość

Produkuj w sposób zrównoważony

Oszczędzaj czas i zasoby

Zwiększać
dochód

Press mentions Czy wiesz, ile jabłek
masz zamiar zbierać?

Z łatwością policz jabłka w swoim sadzie

Czy wiesz, jak duże jest twoje
twoje jabłka?

Zmierz wielkość swoich jabłek i tempo wzrostu

Wiesz, co będziesz zbierać

Oszacuj wydajność i rozkład klas wielkości z pomocą naszego algorytmu predykcyjnego

Zaplanuj swoje operacje z tygodniowym wyprzedzeniem

Zaplanuj swoje działania w oparciu o naszą dokładną prognozę

Zaufany przez:

Blog

Artykuły o sadownictwie i zastosowaniu technologii w rolnictwie, osiągnięcia Pixofarmu i wzmianki prasowe.

Zarządzaj farmą jabłek za pomocą dokładnych danych
i zwiększyć przychody o 35%